Дейности

Патоанатомични изследвания

histo-micr

 • Цитонамазка от храчка
 • Цитонамазка от седимент от урина
 • Цитонамазка на секрет от гърда, външни фистули, раневи повърхности, вкл. оперативна рана
 • Цитологични препарати от отделителна система (пикочен мехур, уретери , легенчета)
 • Цитологични препарати от бронхиален лаваж
 • Цитологични препарати от изливи в телесни кухини
 • Цитологични препарати от ставна течност
 • Цитологични препарати от цереброспинална течност
 • Патоморфологично изследване на гинекологична намазка
 • Патоморфологично изследване на цитонамазка от устна кухина
 • Патоморфологично изследване на цитонамазка от очни лезии
 • Хистобиопсия от кожни разязвявания и други кожни лезии
 • Хистобиопсия на палпируеми органи и тумори под кожата (лимфни възли, гърда, простата, щитовидна жлеза и слюнчени жлези)
 • Хистобиопсия, взета под контрол на методи за образна диагностика (бял дроб, медиастинум, коремни органи, туморни формации в коремна кухина)
 • При бронхоскопия, гастроскопия, ректоскопия, ентероскопия, цистоскопия, колпоскопия и др.
 • Кожни и очни лезии
 • Устна кухина
 • Лимфни възли
 • Палпируеми подкожни тумори, вкл. щитовидна жлеза
 • Гърда
 • Кожно-мускулни биопсии
 • Ендоскопии (фаринго-, ларинго-, езофаго-, ентеро-, ректо-, трахео-, бронхо-, цисто-, колпо-, артроскопия и др.)

 

Имунологични изследвания

 • Определяне на криоглобулини
 • Определяне на общи имуноглобулини IgM
 • Определяне на общи имуноглобулини IgG
 • Определяне на общи имуноглобулини IgA
 • Определяне на С3 компонент на комплемента
 • Определяне на С4 компонент на комплемента