Екип

СМДЛ ХИСТО-2000 притежава екип histo-micr
от висококвалифицирани специалисти в областта на общата и клинична патология и хистология.